Primära flikar

Växjös kommunfullmäktige 28 februari 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Matina Rosenberg, hållbarhetsstrateg

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Thomas Magnusson (C)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Thomas Magnusson (C)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Michael Färdig (L)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Michael Färdig (L)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Annika Nilsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Annika Nilsson (C)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Torgny Klasson (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16:30

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pierre Karlsson

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Jäderlund

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 18:00

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Ulf Hedin (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Ulf Hedin (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Mötets öppnande och upprop

1. Justering av protokoll

2. Godkännande av dagordning

3. Information om fördjupad analys av Hållbara Växjö 2030 - Matina Rosenberg, hållbarhetsstrateg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapporten Fördjupad analys av Hållbara Växjö 2030.

Sammanfattning

Hållbarhetsprogrammet första djupare trendanalys, så kallad Fördjupad analys av Hållbara Växjö 2030, har genomförts och mynnat i en omfattande rapport. De ingående momenten kopplade till analysen har varit; nulägesanalys, omvärldsanalys, trendanalys, tolkning och förändring i riktning mot målbilder i hållbarhetsprogrammet. Analysen har i huvudsak utgått från de nyckeltal som finns kopplade till Hållbara Växjö 2030, men även försökt greppa den bredd som finns beskriven i målbilden med andra kvalitetssäkrade och jämförbara nyckeltal. Den fördjupade analysen kan inte ses som heltäckande över hur hållbart Växjö är eller kommer vara 2030. För att fånga in ett bredare perspektiv innehåller analysen jämförelser på nationell (exv. större stad) och internationell nivå. Dessutom har relevant forskning och andra studier lyfts in för att ge ytterligare ett perspektiv på analysen. Den fördjupade analysen har genomförts under perioden juni till december 2022 med utgångspunkt i hållbarhetsprogrammets målbilder.

4. Ledamöternas och ersättarnas frågestund

5. Rapporter från kommunens revisorer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna rapporter från kommunens revisorer.

6. Motion om slöjförbud i Växjö kommuns grundskolor - Gustav Petersson (-)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att ett förbud skulle strida mot religions- och yttrandefriheten, som regleras i Europakonventionen och regeringsformen, och dessutom mot den svenska diskrimineringslagstiftningen.

Sammanfattning

Gustav Petersson (-) lämnade den 13 Oktober 2022 in en Motion om att införa slöjförbud i Växjö kommuns grundskolor.

Paus

7. Motion om namnbyte på bostadsbolaget Vidingehem - Patrik Åkesson (KD), Sofia Stynsberg (M) och Christina Rosén (L)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Patrik Åkesson (KD), Sofia Stynsberg (M) och Christina Rosén (L) har lämnat in en Motion om namnbytet på bostadsbolaget Vidingehem. De föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att ändra namnet på bostadsbolaget till Växjöbostäder AB.

Allmänhetens frågestund

8. Motion om att höja grundbemanningen i äldreomsorgen - Carin Högstedt (V)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till uppdrag i fullmäktiges budget för 2023, där bland annat satsningar på utbildning och personal för ökad bemanning inom äldreomsorgen ingår.

Sammanfattning

Carin Högstedt (V) har en motion om att omsorgsnämnden ska höja grundbemanningen i hemtjänst, hemvård och på särskilda boenden.

9. Revidering av Åtgärdsstrategi 2016-2027 för Växjö kommuns vattenkraftverk och dammar

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till Åtgärdsstrategi 2016–2027 för Växjö kommuns vattenkraftverk och dammar.

Bakgrund

Tekniska nämnden har i § 193/2022 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta förslag till Åtgärdsstrategi 2016-2027 för Växjö kommuns vattenkraftverk och dammar. Kommunfullmäktige antog vid sammanträdet den 14 juni 2016 Åtgärdsstrategi 2016-2027 för Växjö kommuns vattenkraftverk och dammar på sammanträde. I dokumentet framgick att en halvtidsutvärdering av strategin skulle genomföras år 2020. Revideringen har tagit längre tid än väntat.

10. Växjö kommuns plan för storskalig mottagning

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Växjö kommuns plan för storskalig mottagning.
 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att göra förändringar i kommunens hyreskontrakt med omsorgstagare på särskilda boenden. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden och berörda kommunala fastighetsbolag att stödja kommunstyrelsen i denna utredning. Syftet med uppdraget är:
  • Dels att ge kommunen större möjligheter att vid en kris eller extraordinär händelse i fredstid förlägga individer med vårdbehov i redan uthyrda lägenheter utan lägenhetsinnehavarens uttryckliga medgivande.
  • Dels att försöka hitta sätt att avtala om användning av hyresrätter i förväg snarare än att ingripa i enskildas rättigheter i efterhand (användning av lägenheter mot hyresgästens vilja sker enbart efter räddningsledarens beslut).
 3. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att utreda och genomföra nödvändiga förändringar i kommunens avtal med privata företag som bedriver särskilda boenden och annan omsorg inom kommunens ansvarsområde. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att stödja omsorgsnämnden i denna utredning. Stödet sker genom sedvanlig koncernstyrning. Syftet med uppdraget är att kunna nyttja privata särskilda boenden och deras personal i händelse av en kris eller extraordinär händelse i fredstid. Utredningen ska om möjligt även se över förändringar i avtal med anledning av krav på privata särskilda boenden i händelse av höjd beredskap och krig.
 4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att för kommunens räkning utreda möjligheten och eventuellt ingå ett ramavtal med företag som kan sanera lokaler efter en radioaktiv olycka. Syftet med uppdraget är att kommunen ska kunna avropa sanering för egna eller andras lokaler som utsatts för radioaktivt avfall.
 5. Kommunfullmäktige beslutar att hemställa till länsstyrelsen i Kronobergs län att i sin plan för räddningstjänst vid radioaktiv olycka skriva in:
  1. Hur länsstyrelsen ska gå till väga för att begära att Växjö kommuns plan för storskalig mottagning aktiveras.
  2. Att Växjö kommuns plan för storskalig mottagning endast är en tvåveckorslösning.
  3. 3. Att länsstyrelsen – vid en begäran om att planen aktiveras – även vidtar åtgärder för att hitta inkvartering åt privatpersoner och omsorgstagare med hänsyn till de begränsningar som Växjö kommun har i sin plan för storskalig mottagning.

11. Fasta månadsarvoden i Värends räddningstjänstförbund

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att göra följande tillägg i § 5 i dokumentet "Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda": Ordförande 8 % Vice ordförande 4 % Revisor 2,5 %

Beslutet gäller retroaktivt från 1 januari 2023.

Bakgrund

Förbundsordningen för Värends räddningstjänst reviderades senast under 2020 i Alvesta respektive Växjö kommunfullmäktige. I förbundsordningen fördes då in att Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska bestämmas i enlighet Växjö kommuns arvodesbestämmelser (§ 17).

Av den anledningen beslutade kommunstyrelsen i Växjö i § 344/2020 om följande: 1. Kommunstyrelsen beslutar att Värends räddningstjänstförbund ska lyda under samma arvodesbestämmelser som gäller för Växjö kommun, i enlighet med dokumentet Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda (senast reviderat av kommunfullmäktige 2020-04-21). 2. Kommunstyrelsen beslutar om fast månadsarvode enligt vad som anges i bilaga 1 till Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda om uppdrag med fast tid för Värends räddningstjänstförbund enligt följande: Ordförande: 7,5 % Vice ordförande: 3,5 %

Det är därmed lämpligt att bestämmelserna förs in i dokumentet Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda. Det föreslås samtidigt en höjning av arvodet till 8 % för ordförande och 4 % för vice ordförande samt införande av ett fast månadsarvode för respektive revisor (1 från Växjö och 1 från Alvesta) på 2,5 %

12. Revidering av bolagsordning för Linnaeus Science Park AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutas anta ny bolagsordning för Växjö Linnaeus Science Park AB enligt bilaga 1.

Bakgrund

När beslut togs om att lägga Science Park i eget bolag föreslogs följande om bolagets ledning: Växjö Linnaeus Science Park AB (VLSP) föreslås likt övriga bolag inom VKAB har sju ledamöter. Dessa ska utses av kommunfullmäktige i senare beslut under hösten. Det kommer då att föreslås att styrelsen kommer utgöras av en blandning mellan individer inom näringsliv, kunskapsmiljöer (ex akademi, RISE mm.) och ägare. Under uppbyggnadsskedet kommer ingen extern VD att rekryteras utan uppdraget kommer genomföras av Näringslivschefen tillsvidare. Då VLSP föreslås ha en blandad uppsättning styrelseledamöter är det av vikt att ägardirektiv och liknande styrdokument tas fram i samråd med berörda aktörer. Med anledning av detta föreslogs att bolagsordningen skulle ha följande lydelse, såvitt nu är aktuellt: § 7 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lägst 2 och högst 4 suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Växjö kommun och väljs på högst två år i taget på ordinarie bolagsstämma (årsstämma) för tiden intill slutet av nästa årsstämma eller, om styrelseledamot utsetts på två år, intill slutet av den årsstämma som infaller inom två år. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse, samt i förekommande fall andre vice ordförande.

13. Avgiftsbefrielse för uteservering och trottoarpratare 2023

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunfullmäktige beslutar att under 2023 avgiftsbefria punkterna A4 - Uteserveringar samt B2.2 - Lös gatureklamskylt, m.m. i taxa för Avgifter för upplåtelse av offentlig plats.
 2. För att ta del av avgiftsbefrielsen ska en uteservering vara en aktiv yta för servering.
 3. Polistillstånd ska även fortsättningsvis sökas och avgiften för ansökan om Polistillstånd och ev. avgifter till privata fastighetsägare påverkas inte av detta beslut.

Bakgrund

Tekniska nämnden har i § 160/2022 föreslagit att kommunfullmäktige under 2023 ska avgiftsbefria punkterna A4 - Uteserveringar samt B2.2 - Lös gatureklamskylt, m.m. i taxa för Avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Vidare föreslår nämnden att avgiftsbefrielsen ska villkoras av att en uteservering vara en aktiv yta för servering och att polistillstånd ska även fortsättningsvis sökas och avgiften för ansökan om polistillstånd och ev. avgifter till privata fastighetsägare påverkas inte av beslutet.

Kommunstyrelsen vill betona att vi under en lång tid har befunnit oss i ett läge där näringslivet är mycket ansträngt. Detta på grund av Covid19 och nu den ekonomiska situationen med hög inflation och höga energikostnader. Det är därför viktigt att Växjö kommun gör så mycket man kan för att underlätta situationen.

14. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Ida Eriksson (M)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i Kronobergs län för ny sammanräkning.

Bakgrund

Ida Eriksson (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

15. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Malin Stadig Lundgren (KD)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i Kronobergs län för ny sammanräkning.

Bakgrund

Malin Stadig Lundgren (KD) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

16. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Nora Lindqvist (M)

17. Val av lekmannarevisorer och revisorer för mandatperioden 2023-2026

18a. Anmälan av politisk sekreterare

18b. Övriga valärenden från valberedningen

19. Ändring av sammanträdestider med anledning av ny dag för budgetfullmäktige

20. Årsplan för kommunfullmäktiges arbete 2023

21. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 2023

22. Meddelanden till kommunfullmäktige

23. Godkännande av framställda interpellationer

Paus

24. Interpellation till omsorgsnämndens ordförande från Christer Svensson (SD) om hemtjänstranking

25. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Christer Svensson (SD) om momsdetektiven Refero

26. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande från Anton Olsson (M) om utbildning av rektorer

27. Interpellation till Magnus P Wåhlin (MP) från Jon Malmqvist (KD) om retorik rörande sommarskola och feriejobb

28. Interpellation till omsorgsnämndens ordförande från Sofia Stynsberg (M) om hjälpmedel för omsorgstagare

29. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande från Christina Rosén (L) om kvalitetssäkring av språkundervisningen

30. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Gunnar Nordmark (L) om framtiden för Kronobergs slottsruin

Mötets avslutning

Mötesstart: 28 februari 2023 klockan 14:00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Växjö kommun. I kommunfullmäktige sitter 61 folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige sammanträder en tisdag varje månad med uppehåll under juli månad. Ett särskilt sammanträde som behandlar budget för nästkommande år hålls i juni.

Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten eller att följa debatten via radio, tv och webb-tv. Allmänhet har även under punkten Allmänhetens frågestund möjlighet att ställa en fråga inom Kommunfullmäktiges kompetensområde, punkten är vanligtvis tidssatt till kl 17:00.

Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, om vilka nämnder som ska finnas. I kommunfullmäktige behandlas också alla interpellationer, motioner och medborgarförslag. Platserna (mandaten) blev senast fördelade efter resultatet i kommunalvalet 2022. 

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

 

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.