Primära flikar

Växjös kommunfullmäktige 17 oktober 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Sigvard Jakobsson (M)

Talare

Fredrik Ottosson KPMG

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Annika Nilsson (C)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Annika Nilsson (C)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Frida Sandstedt (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Karin Tjäder (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Karin Tjäder (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Karin Tjäder (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

mötet återupptas ca kl 16:15

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Claes Bromander (C)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Agna Beslija (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Agna Beslija (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Karin Tjäder (S)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Per Jodenius (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Per Jodenius (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Per Jodenius (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Per Jodenius (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Agna Beslija (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Frida Sandstedt (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 18:25

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Mötets öppnande och upprop

1. Justering av protokoll

2. Godkännande av dagordning

3. Revisorernas granskning och bedömning av delårsrapport till och med augusti 2023

4. Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport januari-augusti 2023, Växjö kommun.

Kommunfullmäktige godkänner att utbildningsnämnden, efter antagen handlingsplan, prognosticerar ett underskott om 10 miljoner kronor, och att om underskottet kvarstår vid årets slut får nämnden nyttja eget kapital i motsvarande utsträckning. Skulle eventuellt ytterligare underskott uppkomma får detta hanteras i samband med beslut om årsredovisning och balansering av eget kapital.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen rekommenderar utbildningsnämnden att, med anledning av kommunens i övrigt prognosticerande positiva resultat, upphäva nämndens beslutade inköpsstopp.

Bakgrund

Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport som omfattar en period av minst hälften och högst två tredjedelar av året. Växjö kommun har valt att upprätta en delårsrapport per augusti. Delårsrapporten ska omfatta uppföljning av både ekonomi och verksamhet. Revisorerna ska granska delårsrapporten och lämna ett särskilt revisorsutlåtande. Kommunstyrelsens förslag till beslut angående utbildningsnämndens underskott och dess hantering har beretts politiskt.

5. Ledamöternas och ersättarnas frågestund

6. Rapporter från kommunens revisorer

7. Motion om att starta verksamheten Neighbourhood för flickor - Suzanne Frank (M)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att vi ser positivt på initiativ som syftar till att stötta ungdomar, eller som motionärerna föreslår flickor, som befinner sig i riskmiljöer. Inom den verksamhet som Neighbourhood bedriver har man i dagsläget inte möjlighet att utöka sitt projekt till att omfatta flickor. Verksamheter som ombesörjer insatser så som exempelvis läxhjälp, studieteknik, studiemotivation och ökad närvaro i skolan kan fylla en viktig funktion, varför vi välkomnar dialog med samt förslag från civilsamhället i dessa frågor.

Bakgrund

Suzanne Frank (M) har lämnat in en motion om att starta verksamheten "Neighbourhood" för flickor. Förslagsställarna föreslår att initiativ tas för att hitta en eller flera aktörer från civilsamhället som kan starta en verksamhet för flickor liknande den som finns för pojkar i projektet Neighbourhood, samt att former hittas för ett avtal med en eller flera aktörer som långsiktigt kan bedriva en sådan verksamhet

8. Motion om att visa utdrag ur belastningsregister vart tredje år - Pernilla Tornéus (M), Anton Olsson (M) och Sofia Stynsberg (M)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Bakgrund

Pernilla Tornéus (M), Anton Olsson (M) och Sofia Stynsberg (M) har lämnat in en motion där de föreslår att kommunen utreder möjligheten att be alla medarbetare att uppvisa utdrag ur belastningsregistret vart tredje år.

Paus

9. Motion om att ändra Växjö kommuns resepolicy - Pernilla Tornéus (M), Anton Olsson (M), Jon Malmqvist (KD) och Christina Rosén (L)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen med tillägget att revideringen ska beslutas i kommunfullmäktige senast den 27 februari 2024.

Bakgrund

Pernilla Tornéus (M), Anton Olsson (M), Jon Malmqvist (KD) och Christina Rosén (L) har lämnat in en motion som föreslår att: - Växjö kommun gör förändringar i sin resepolicy så att flyget, med miljövänligt tillval, blir ett likvärdigt färdmedelsalternativ. - Vid resor där valet står mellan tåg och flyg ska faktorer som arbetstid, restid samt kostnader för eventuell övernattning vägas in i totalkostnaden.

Allmänhetens frågestund

10. Motion om insatser för att rusta upp och öppna Kronobergs slottsruin - Pernilla Tornéus (M)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Växjö kommun ska ha fortsatt dialog med Region Kronoberg och Statens fastighetsverk. Nyligen skrev regionstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens ordförande en skrivelse till Statens fastighetsverk och ansvarigt departement. Frågan om eventuellt sätta av medel till Kronobergs slottsruin behöver beaktas i budget för 2024.

Bakgrund

Pernilla Tornéus (M) har lämnat in en motion med följande yrkanden:  Att Växjö kommun tar initiativ för att långsiktigt rusta upp och underhålla Kronobergs Slottsruin.  Att Växjö kommun medverkar till att en långsiktig vård- och underhållsplan genomförs för hela området kring Kronobergs slottsruin.

11. Motion om att trygghet ska gälla i hela Växjö kommun - Sofia Stynsberg (M)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige besvarar motionen att med Trygga under sommaren arbetade i till exempel Lammhult. Detta arbete ska utvärderas och diskussion förs med Trygga.

Bakgrund

I motion av Sofia Stynsberg (M) föreslås att kommunstyrelsen utreder möjligheten för Växjö Charity att även verka i våra ytterområden samt att ta fram ett kostnadsförslag för vad det skulle kosta att utöka Växjö Charitys arbete till ytterområdena (så att det finns med i underlaget när det är dags att skriva ett nytt avtal).

Paus

12. Antagande av Plan för lika villkor som ersätter Växjö kommuns mångfaldsprogram

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige antar Plan för lika villkor.

Bakgrund

2015 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta ett mångfaldsprogram för Växjö kommun med giltighetstid 2015-2025. Mångfaldsprogrammet utgår från diskrimineringsgrunderna och beskriver hur man ska uppnå en sammanhållen kommun och har tre perspektiv: samhällsperspektiv, verksamhetsperspektiv och medarbetarperspektiv. Sedan 2015 har det skett en rad ändringar, bland annat blev barnkonventionen svensk lag och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk reviderades så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. 2019 beslutade Växjö kommun om ett hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 och 2020 togs det en ny mall för politiskt beslutade planer i Växjö kommun fram för att skapa större tydlighet i styrningen och implementeringen.

Mot bakgrund av de förändringar som skett sedan 2015 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kommunchefen att revidera Växjö kommuns mångfaldsprogram.

13. Ändring av reglementet för miljö- och byggnämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot föroreningar från fartyg.

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden har i § 175/2023 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om att nämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Genom en ändring av lagen (1980:424) om åtgärder mot föroreningar från fartyg (LÅFF) ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Lagändringarna innebär att kommunen ska pröva frågor om att godkänna planer för mottagning och hantering av avfall från fartyg när det gäller fritidsbåtshamnar.

För att miljö- och byggnämnden inte ska belastas ekonomiskt behöver nämnden kunna ta betalt för tillsyn enligt LÅFF. Därför kommer även en taxa för tillsyn enligt denna lagstiftning att tas fram.

14. Tillägg till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun avseende alkoholförtäringsförbud samt bruk av lustgas i berusningssyfte

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tillägg till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun i enlighet med nedanstående förslag, samt

2. Kommunfullmäktige beslutar att tillägget gäller från och med den 1 januari 2024 eller det senare datum när beslutet vunnit laga kraft.

Bakgrund

Med anledning av de kontakter Växjö kommun har med Polismyndigheten har det uppmärksammats behov av att kunna stävja förekommande ordningsstörningsproblematik, på vissa platser som idag inte omfattas av de lokala ordningsföreskrifterna, relaterat till förtäring av alkohol och bruk av lustgas i berusningssyfte.

Kommuner har av lagstiftaren, genom ordningslagen (1993:1617), getts möjlighet att meddela sådana lokala ordningsföreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Aktuellt ärende har initierats av kommunledningen och beretts politiskt

15. Redovisning av beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten överlämnats till nämnd - september 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Bakgrund

Enligt Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun ska beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten överlåtits till nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i april och oktober.

Kansliavdelningen har tagit fram en sammanställning över de beslut som har fattats i medborgarförslag som har delegerats till kommunstyrelsen eller nämnd. Redovisningen är baserad på avslutade ärenden på kansliavdelningen sedan den senaste redovisningen i mars 2022. (redovisningen säger således ingenting om datum för beslut).

Utöver denna sammanställning får kommunfullmäktige löpande under året ta del av besluten i sin helhet. De medborgarförslag kommunfullmäktige själva fattat beslut om återfinns inte i denna sammanställning

16. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som har kommit in före den 1 september 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.

Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige två gånger per år.

17. Avsägelse från uppdrag som ledamot i valberedningen – Denice Brewer (M)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Kommunfullmäktige utser Suzanne Frank (M) till ledamot och Glenn Nilsson (M) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning till och med 2026-10-14. Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Denice Brewer (M) har via e-tjänst avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag i Växjö kommun, däribland ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

18. Valärenden från valberedningen

19. Anmälan av politisk sekreterare för Socialdemokraterna och gruppledare för Moderaterna

20. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen enligt förteckningen nedan.

Bakgrund

Ett antal motioner och medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet med kommunfullmäktige.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering.

Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det inkomna förslaget.

21. Meddelanden till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Ett antal rapporter och beslut har meddelats kommunfullmäktige sedan föregående möte.

22. Framställda interpellationer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om interpellationer som har inkommit får ställas.

23. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Julia Berg (S) från Anton Olsson (M) om digitala läromedel

Sammanfattning av interpellationsfrågorna

1. Hur mycket pengar lägger de olika skolorna i Växjö kommun på läromedel idag (lågmellan-, högstadiet samt gymnasiet)?

2. Hur stor andel av kommunens elever har tillgång till ett eget digitalt verktyg (en till en) i form av läsplatta eller dator?

3. Hur ser fördelningen mellan digitala och fysiska läromedel ut i Växjö kommun?

4. I vilka ämnen väljer man oftast fysiska respektive digitala läromedel?

5. Hur ser du på tillgången till digitala och fysiska läromedel framåt?

24. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Julia Berg (S) från Anna Zelvin (KD) angående förstelärarreformen

Sammanfattning av interpellationsfrågorna

1. Hur ser fördelningen av förstelärare ut på våra skolor och förskolor i Växjö kommun? Hur många tjänster för förstelärare har vi på totalen? Hur ser den fördelningen ut i jämförelse med jämförbara kommuner?

2. Har vi en kommunal kravspecifikationen eller är det helt upp till respektive skola/förskola att utforma vad som ska ingå i ett försteläraruppdrag?

3. Är dessa tjänster permanentade och tillsvidare eller är tjänsterna begränsade till ett antal år för att därefter tjänsten ska kunna sökas av nya kollegor med andra idéer i hur skolväsendet lokalt ska utvecklas?

4. Hur skiljer sig lönepåslaget mellan dem som har försteläraruppdrag i Växjö kommun? Samt hur stort är lönepåslaget från förstelärare till en traditionell lärartjänst?

5. Tycker rektorer att reformen varit konstruktivt och bidragit till att höja utbildningskvalitén samt medfört att skapa ökad attraktion till yrket?

6. Anser ordförande att vi idag använder denna resurs är på bästa sätt eller att vi kan och bör vi utveckla hur vi använder oss av förstelärare och den resursen som det faktiskt innebär?

25. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Julia Berg (S) från Gunnar Nordmark (L) angående förekomsten av läromedel i Växjö skolor producerade av förlag som står nära Kinas Kommunistiska Parti

Sammanfattning av interpellationsfrågorna

1 Hur och i vilken utsträckning och hur länge har läromedel som nämns ovan använts i undervisningen inom Växjö kommuns skolväsende och hur har det bestämts att de ska användas?

2 Vilka rutiner finns för att se till att de huvudläromedel som används i de olika ämnena i Växjös skolor inte ingår i påverkanskampanjer, som strider mot läroplanens krav på att undervisningen ska vara saklig och allsidig samt vila på demokratins grund?

3 Vilka rutiner finns för att säkerställa att Växjö kommuns skolor inte ger utrymme åt påverkan som strider mot skolans grundläggande demokratiska uppdrag, samtidigt som Växjö kommun även i fortsättningen välkomnar olika samhällsaktörer att ombedda eller på eget initiativ delta i skolornas undervisning?

4 Ser du något behov av att ändra eller förbättra dessa rutiner och i så fall hur?

Mötets avslutning

Mötesstart: 17 oktober klockan 14:00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus

Mötets handlingar

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. I Växjö fullmäktige sitter 61 folkvalda politiker. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med sommaruppehåll. Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten. Allmänhet har under punkten Allmänhetens frågestund möjlighet att ställa en fråga inom fullmäktiges kompetensområden, punkten är tidsatt till kl. 17:00.

Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, samt om nämndefrågor. I fullmäktige behandlas också alla interpellationer, motioner och medborgarförslag. Läs mer.

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon syns nertill i spelaren när textningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.