Primära flikar

Växjös kommunfullmäktige 12 december 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Susanne Rydén - Musica Vitae

Talare

Mårten Sundén - Musica Vitae

Talare

Jul-svit i arr av Mårten Sundén

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:35

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:40

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Monica Sandberg

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:44

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Annika Nilsson (C)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Annika Nilsson (C)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Agna Beslija (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Agna Beslija (S)

Talare

Björn Svensson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Hugo Hermansson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16:00

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Anette Nerlie Anderberg (S)

Talare

Frida Sandstedt (V)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Claes Bromander (C)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Björn Svensson (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Magnus Folcker (MP)

Talare

Annika Nilsson (C)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Conny Lindahl (SD)

Talare

Kristian Rappner (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Mötets öppnande och upprop

1. Justering av protokoll

2. Godkännande av dagordning

3. Utdelning av Hedersbelöning av särskilda skäl 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela Musica Vitae hedersbelöning av särskilda skäl 2023.

Bakgrund

Hedersbelöning av särskilda skäl tilldelas någon som har gjort Växjö känt utanför kommunens gränser. Enligt bestämmelser för hedersbelöning ska kommunfullmäktiges presidium i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott besluta vem som ska tilldelas Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl. Utdelning sker i samband med kommunfullmäktiges möte den 12 december 2023. KF/KS presidier beslutar att för kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå att Musica Vitae 2023 tilldelas Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl med följande motivering; Musica Vitae är en av Sveriges främsta kammarorkestrar. Stråkensemblen växte fram ur regionmusiken i Kronoberg och är idag en del av Musik i Syd.

Orkestern spelar en klassisk kammarmusikrepertoar breddad med spännande projekt som omfattar allt från jazz och barnvisor till dans och populärmusik, alltid med kvalitet i fokus. Växjö kommun sätter stort värde i att Musica Vitae också fungerar som en viktig plantskola för unga musiker och solister.

De kan höras på scener i allt från bygdegårdar och under Scensommar i Linnéparken till nationella och internationella konserthus. Musica Vitae har också varit en del av stora guldkantade evenemang såsom Nobelfesten och när litauiska Kaunas var europeisk kulturhuvudstad.

Musica Vitae lyfter att det är mötet med publiken som är det viktiga, de vill ta livets musik till varje enskild lyssnare, vilket de gör med den äran och alltid som fantastiska ambassadörer för Växjö kommun.

Musica Vitae framför klassisk, folkmusik och julmusik 2023

Paus

4. Avtäckning av porträtt av kommunfullmäktiges tidigare ordförande

Paus

5. Ledamöternas och ersättarnas frågestund

6. Rapporter från kommunens revisorer

7. Motion om att öka takten i utbyggnaden av laddinfrastruktur - Johnny Werlöv (V), Maria Garmer (V) och Ann-Christin Eriksson (V)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det i Växjö kommuns budget för 2023 uppdrogs att bygga ut laddinfrastrukturen i hela kommunen. Som ett led i att utöka antalet laddplatser har Växjö Energi under 2023 planerat för och byggt ut med 60 nya laddstolpar i Braås, Gemla, Rottne, Lammhult och Växjö tätort.

Bakgrund

Johnny Werlöv, Maria Garmer och Ann-Christin Eriksson (samtliga V) har lämnat in en motion med yrkande om att Växjö Energi AB (VEAB) ska få i uppdrag att placera ut fler laddstolpar i kommunens samtliga tätorter i samråd med de kommunala fastighetsbolagen.

8. Motion om att införa säkerhetsprövning av kommunens krisledningsnämnd - Pernilla Tornéus (M)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att säkerhetsprövning görs utifrån säkerhetsskyddslagen (2018:585). I enlighet med Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) görs med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen en befattningsanalys över vilka befattningar som ska säkerhetsprövas eller placeras i säkerhetsklass utifrån sitt deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Vissa befattningar inom kommunstyrelsen kan komma att placeras i säkerhetsklass utifrån pågående arbete med befattningsanalys (inom ramen för säkerhetsskyddsanalysen) och således säkerhetsprövas.

Bakgrund

Pernilla Tornéus (M) har lämnat in en motion som föreslår att:

- Förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilka även utgör krisledningsnämnden, ska säkerhetsprövas utifrån sina uppdrag för Växjö kommun.

- Säkerhetsprövning av ovanstående utförs av extern konsult.

Paus

9. Motion om att rädda Kronobergs slottsruin - Gunnar Nordmark (L) och Christina Rosén (L)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen. Kronobergs slottsruin ägs av Statens fastighetsverk och ansvaret för underhåll och renovering är fastighetsägarens. Växjö kommun har en etablerad och pågående dialog med Statens fastighetsverk. I regeringens höstbudget finns medel avsatta för kulturhistoriska fastigheter till vilka Kronobergs slottsruin räknas. Växjö kommun kommer i sin dialog med ägarna följa hur dessa medel fördelas och hur ägarna avser underhålla Kronobergs slottsruin. Det är i dag inte aktuellt att överta ägandet.

Bakgrund

Gunnar Nordmark och Christina Rosén (båda L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att Växjö kommun, ensam eller tillsammans med annan, framställer till Statens Fastighetsverk att man önskar överta ägandet av Kronobergs slottsruin.

10. Vänortsavtal mellan Växjö kommun och Kalush i Ukraina

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna vänortsavtal med Kalush enligt förslag.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om förberedelsefas av kommunalt partnerskap hos ICLD, som inledning på vänortssamarbete mellan Växjö och Kalush.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har i § 118/2023 gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på vänortsavtal med ukrainska Kalush. I avtalet ska framgå att det inledningsvis framför allt handlar om erfarenhetsutbyten inom områdena utbildning, näringslivsutveckling, hållbarhet, kultur och idrott, men att avtalet regelbundet ska utvärderas och fokusområden kan växla över tid. Båda städernas värdegrund ska finnas med i avtal. Bakgrund till beslutet är att kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges presidium har uttryckt en vilja att Växjö ska teckna vänortsavtal med stad i Ukraina. Föreslaget avtal har tagits fram i samråd med både Kalush och Lojo och innehåller de delar som kommunfullmäktige beslutade i § 118/2023 gällande fokusområden och värdegrund, dock med tillägg av fokusområde idrott, enligt önskemål från Kalush.

11. Fastställande av ny parkeringstaxa på Arenastaden

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar ny parkeringstaxa för kommunens allmänna parkeringar på Arenastaden, enligt: 5 kr/h dygnet runt Max dygnstaxa = 30 kr/dygn Månadskort = 450 kr/månad Inlednings taxa = 2 timmars avgiftsfrihet.

2. Det aktuella områdets avgränsningar framgår av kartbilaga inkommen 21 november 2023.

3. Taxan ska börja gälla från den 1 februari 2024.

Bakgrund

Med anledning av att Arenastaden har byggts ut och förtätats med ett antal bostäder de senaste åren, där bostadsbolagen tar betalt för boendeparkering i sina parkeringsanläggningar, och med anledning av att de flesta privata fastighetsägarna i Arenastadens närområde infört avgifter på sina parkeringsanläggningar behöver kommunen se över avgiftsbeläggningen på sina parkeringar på Arenastaden. Detta för att öka tillgängligheten på de allmänna parkeringsplatserna i området. När privata fastighetsägare väljer att belägga boendeparkeringar och övriga parkeringar med avgift så ökar beläggningsgraden på kommunens avgiftsfria parkeringar och minskar därmed tillgängligheten till de allmänna parkeringsplatserna i området. Så för att ordna med tillgängligheten och trafiken i området behöver kommunen införa parkeringsavgift på Arenastaden.

12. Fastställande av ny parkeringstaxa för parkeringshuset Bangården

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar ny taxa för parkering i parkeringshuset Bangården, enligt: 10 kr/h dagtid, kl. 09:00-18:00 vardagar och 5 kr/h övrig tid 5 kr/h nattetid, kl. 18:00-09:00 Max dygnstaxa = 30 kr/dygn Månadskort = 650 kr/månad 2 timmars avgiftsfrihet från beslutad taxa under ett års tid från öppnandet.

2. Kommunfullmäktige beslutar om att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att efter 6 månader utvärdera avgiftsfriheten och ge nämnden mandat att besluta om att förlänga, ta bort eller ändra avgiftsfriheten.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har i § 43/2022 beslutat om att ge Vöfab i uppdrag att investera i nybyggnation av ett parkeringshus. Parkeringshuset är nu uppfört och slutbesiktning kommer att ske i november 2023. Inför öppnandet av parkeringshuset behöver ny taxa fastställas och beslutas.

13. Fastställande av taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar enligt till ärendet bilagt förslag från miljö- och byggnämnden.

2. Timavgiften fastställs till samma belopp som timavgiften i gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

3. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Bakgrund

Från och med 1 maj 2023 ansvarar kommunerna i Sverige för tillsyn av avfallshantering i fritidsbåtshamnar. Detta har införts genom ändringar i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF), förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg (FÅFF), samt Transportstyrelsen föreskrift (TFSF 2023:12) om tillsyn av avfallshanteringen i fritidsbåtshamnar.

Kommunen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och för godkännande av planer för mottagning och hantering av avfall från fritidsbåtarna. Avgiftsuttaget har stöd i Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF), 3 kap 9§, 6 kap 5 samt 8 §.

I tillsynsarbetet ingår

-att ta emot, registrera, granska och godkänna fritidsbåtshamnens avfallshanteringsplan,

-att göra tillsyn av avfallshanteringen, så den fungerar klanderfritt

-att handlägga andra åtgärder i ärendet

Fritidsbåtshamnar med mer än 25 båtplatser omfattas av reglerna och tillsynen enligt föreskriften och i Växjö kommun berörs cirka 20 fritidsbåtshamnar.

14. Vård- och omsorgsavgifter för 2024

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun.

2. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2024.

3. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad samt Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.

4. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme till 436 kronor.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan. Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF § 340,2016-12-20) Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter revideras årligen.

En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad samt Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader inte är klara. Beloppen meddelas under december och då kommer 2023 års belopp att ersättas med de som kommer att gälla 2024.

15. Fastställande av Renhållningstaxa 2024

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar Renhållningstaxa för Växjö kommun 2024 enligt till ärendet bilagda förslag från Södra Småland Avfall och Miljö AB (SSAM).

2. Kommunfullmäktige antar förslag till maxtaxa för insamling av förpackningsavfall i flerfamiljshus enligt till ärendet bilagt förslag från Södra Småland Avfall och Miljö AB (SSAM) i beslut § 32/2023.

Bakgrund

Södra Smålands Avfall & Miljö har till respektive delägare lämnat förslag till kommunens renhållningstaxa för 2024. Renhållningstaxan antas av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige och består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall:

Grundavgifter - finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.

Hämtningsavgifter - finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella kostnader för behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och eventuella dragavstånd.

I enlighet med Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar 6 kap ska kommunen från och med den senast 31 december 2026 samla in förpackningsavfall fastighetsnära. Ansvaret går över till kommunerna fr o m 1 jan 2024, därmed kommer kommunerna kunna få ersättning för insamling av förpackningar.

SSAM bedriver projektet Införande av förpacknings- och matavfallsinsamling 2023-2027, i beslutad projektplan framgår att fr. o. m. 1 jan 2024 kommer SSAM som en övergångslösning erbjuda ägare till flerfamiljsfastigheter auktoriserade entreprenörer som samlar in förpackningsavfall. Detta system kommer löpa fram tills SSAM har en långsiktig insamlingslösning för flerfamiljsfastigheter på plats, senast 1 jan 2027.

Då insamlingsansvaret fr o m 1 jan 2024 blir kommunalt behöver auktoriserade entreprenörer förhålla sig till en maxtaxa, som de inte får överstiga vid debitering av sina tjänster.

16. Ändring av miljö- och byggnämndens reglemente

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra ordalydelsen i nämndens reglemente under punkt 4 till: Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan och byggnadsväsendet, med undantag för de uppgifter som gäller förhandsbesked utanför detaljplanelagt område, detaljplaner och den översiktliga planeringen, i enlighet med plan- och bygglagen och tillhörande lagstiftning som prövnings och tillsynsmyndighet.

2. Ändringen gäller från och med att kommunfullmäktige tar beslut om den.

Bakgrund

När samhällsbyggnadsnämnden bildades 2022-12-13 fastställde kommunfullmäktige även nämndens reglemente.

I och med att vi arbetar i en ny organisation och arbetar på nya sätt uppdagas ibland att våra styrande dokument inte alltid stödjer det arbetssätt vi behöver ha i förvaltningen för att kunna hantera våra uppdrag och arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt.

17. Utbetalning av partistöd 2024

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2024 till samtliga partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för partistöd.

Bakgrund

Nya regler i kommunallagen gällande kommunalt partistöd trädde i kraft 2014. Reglerna innebär bland annat att fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.

Kommunfullmäktige har i § 269/2015 beslutat om regler för partistöd i Växjö kommun. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd i januari månad varje år. Partistödet betalas sedan ut i förskott uppdelat på två utbetalningar, i januari respektive augusti månad.

Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

18. Finansiering av förvaltningsplan för Växjösjöarna för perioden 2022-2032

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att kostnader som avser åtgärder enligt förvaltningsplanen och som uppstår under 2023 i den skattefinansierade verksamheten belastar gemensam finansiering år 2023 (4,8 mnkr).

2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnader som avser åtgärder enligt förvaltningsplanen och som uppstår under 2023 inom VAverksamheten belastar VA-verksamheten år 2023 (2,1 mnkr)

3. För att täcka kostnaderna för framtida åtaganden (år 2023 - 2032) hänförbara till beslutad förvaltningsplan beslutar kommunfullmäktige att göra en avsättning motsvarande 53 mnkr. Kostnaden belastar gemensam finansiering (skattefinansierad verksamhet).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-19 § 74 att med åberopande av skälen i tekniska nämndens skrivelse anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till förvaltningsplan för Växjösjöarna för perioden 2022 - 2032, enligt förvaltningsplanens alternativ 2. I samma beslut noterades ”samt att finansieringen klargörs”.

Beslutet innebär en total utgift motsvarande ca 55 mnkr. Förvaltningsplanen är en fortsättning på åtgärdsstrategin för Växjösjöarna 2014 - 2020.I bakgrundsbeskrivningen till kommunfullmäktiges beslut 2022-04-19 § 74 framgår att under föregående period ska finansieringen delas mellan den skattefinansierade verksamheten (2/3) och den avgiftsfinansierade verksamheten (VA 1/3).

Finansieringen av åtgärderna i förvaltningsplan för Växjösjöarna 2022 - 2032 föreslås ske enligt följande:

Kostnader som avser åtgärder enligt förvaltningsplanen och som uppstår under 2023 i den skattefinansierade verksamheten belastar gemensam finansiering år 2023. Beloppet uppgår till 4,8 mnkr.

Kostnader som avser åtgärder enligt förvaltningsplanen och som uppstår under 2023 inom VA-verksamheten belastar VAverksamheten år 2023. Beloppet uppgår till 2,1 mnkr.

Enligt god redovisningssed ska en avsättning redovisa när det finns en befintlig förpliktelse som en följd av en eller flera inträffade händelser, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Mot denna bakgrund görs en avsättning för att täcka kostnaderna för framtida åtaganden (år 2023 - 2032) hänförbara till beslutad förvaltningsplan motsvarande 53 mnkr. Kostnaden belastar gemensam finansiering (skattefinansierad verksamhet).

19. Utrangering av anläggningstillgångar

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar om nedskrivning i Växjö kommuns anläggningsregister motsvarande 16 miljoner kronor.

2. Kostnaden belastar gemensam finansiering 2023.

Bakgrund

Växjö kommuns anläggningstillgångar registreras i ett sidoordnat system i ekonomisystemet Raindance, ett anläggningsregister. De anläggningstillgångar som nämnderna svarar för finns i detta register. Registret hålls uppdaterat genom att kontinuerligt lägga in nya anläggningar och utrangera de anläggningar som byts ut eller tas bort av olika anledningar. En översyn av anläggningsregistret sker varje år och hanteras vanligtvis inom respektive nämnds egen ekonomi.

I samband med implementering av ny investeringsprocess har en noggrann genomgång av anläggningsregistret gjorts där det noterades ett behov av att utrangera poster som inte längre går att identifiera, har utrangerats, inventarier som slutligt tagits ur bruk eller poster där nedlagda kostnader tillhörande projekt inte kommer att resultera i en investering, så kallade förgäveskostnader. Dylika kostnader ska kostnadsföras.

20. Ersättning för projekteringskostnader av lokalprojektet träningsskolan

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kostnader för projektering av lokalprojektet träningsskolan enligt nedanstående redovisning, och att ersätta Växjö Fastighetsförvaltning AB, VÖFAB, för kostnader uppkomna i samband med projektet.

2. Kostnaden uppgår sammanlagt till 12,7 miljoner kronor och ska belasta gemensam finansiering 2023.

Bakgrund

Utbildningsnämnden har i sin verksamhet en anpassad grundskola, en skola med särskild inriktning för elever med psykiska och fysiska handikapp. Del av den anpassade grundskolan är idag delad och finns på flera platser i Växjö stad. Den anpassade grundskolan har specifika lokalbehov utifrån de uppdrag verksamheten har. Ett lokalprojekt startades 2020 då förvaltningen gjort bedömningen att skolans dåvarande verksamhet bör lokaliseras till annan plats.

Förslag på ny gemensam lokalisering för delar av skolan var Norremarksvägen 5, Växjö, fastigheten Norrastugan 1. På grund av ett flertal olika faktorer, bland annat hantering av buller i utemiljö, utmaning i bygglovshantering samt risken för framtida påverkan från närliggande verksamheter gjordes bedömning att projektet inte kommer kunna genomföras i den omfattning som var föreslaget. Förvaltningen föreslog nämnden att avsluta projektet i förtid, innan genomförande har skett. Utbildningsnämnden beslutade i § 134/2023 att avsluta lokalprojektet för anpassade grundskolan (del av) på fastigheten Norrastugan 1.

Kommunfullmäktige i Växjö kommun har fastställt ett samverkansavtal och en handbok för arbetssätt och samverkan mellan kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun. Berörd nämnd ska stå för kostnaden avseende restvärden samt för kostnader som uppstår i samband med uppsägning av kontrakt i förtid. Analogt gäller att upparbetade kostnader i projekt som avslutas i förtid ska faktureras ansvarig nämnd. Beträffande större behov av nedskrivning ska berörd förvaltning, i samråd med berört bolag, anmäla frågan till kommunledningen. Detta ska ske omedelbart när förvaltningen fått vetskap om nedskrivningsbehovet. Förvaltningen och bolaget kan då få i uppdrag av kommunledningen att upprätta ett ärende till kommunstyrelsen som i sin tur kan hänskjuta finansieringsfrågan till budgetberedningen. I de fall det är fråga om en betydande kostnad för nedskrivning, och berörd förvaltning inte kan bära förhöjda kostnaderna, hänskjuts hela finansieringsfrågan, efter behandling i kommunstyrelsen, till budgetberedningen.

De omständigheter som leder till ett avslut av projektet är av sådan karaktär att finansieringsfrågan måste lösas under 2023 då en budget för Växjö kommun och utbildningsnämnden är fastslagen sedan november 2022. Nedskrivning av upparbetade kostnader sker i VÖFAB under 2023.

Den totala kostnaden för projektet uppgår enligt redogörelse från VÖFAB till 12,7 miljoner kronor. Utbildningsnämnden kan inte bära dessa förhöjda kostnader och hänskjuter därför ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige att belasta gemensam finansiering

21. Extrastöd till föreningsliv 2023

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar om extrastöd till kommunens kultur- och fritidsföreningar om tre miljoner kronor.

2. Kostnaden belastar gemensam finansiering 2023.

3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att fördela tre miljoner kronor i tillfälligt extrastöd till kommunens kultur- och fritidsföreningar enligt förslaget till fördelning.

Bakgrund

Föreningslivet i Växjö kommun ska vara inkluderande, främja integration och barn och ungas möjlighet till utveckling. Kommunen och civilsamhället stärker gemensamt och var för sig demokratin. Ett livskraftigt föreningsliv är betydelsefullt för samhället såväl för tilliten som sinsemellan människor. Växjö kommun arbetar för att alla medborgare ska ges goda möjligheter till att ta del av kreativa och rekreativa kultur-, idrott- och fritidsaktiviteter. Ärendet har initierats av kommunstyrelsens ordförande.

22. Extra investeringsbidrag till Braås Ponny- och Ridklubb samt lån

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar om ett extra investeringsbidrag till Braås Ponny- och Ridklubb om maximalt 10.000.000 kronor för investering i nytt stall med samlingslokal. Från beloppet ska eventuellt bidrag från Allmänna Arvsfonden avräknas. Bidraget utbetalas mot redovisade kostnader.

2. Kommunfullmäktige beslutar om ett långfristigt lån om 1.000.000 kronor till Braås Ponny- och Ridklubb med en rak amortering på 3% (33 år) till en ränta motsvarande kommunens aktuella upplåningskostnad plus borgensavgift.

3. Kostnaden belastar gemensam finansiering 2023.

Bakgrund

Ärendet har initierats av kommunstyrelsens ordförande. Braås Ponny- och Ridklubb har drygt 200 medlemmar, de flesta barn och ungdomar. Föreningen driver ridskola med cirka 130 lektioner i veckan. Föreningen har en väl fungerande ridskoleverksamhet med en aktiv ungdomssektion. Klubben äger sin anläggning och tillhörande mark.

Föreningens stora utmaning är bristerna i nuvarande anläggning som innebär arbetsmiljörisker och som inte uppfyller gällande djurskyddskrav. Man saknar omklädningsrum och duschar och har en undermålig utbildnings-/samlingslokal med dålig tillgänglighet.

Föreningen har under en längre tid planerat för investering i nytt stall med samlingslokal. Initiala bedömningar av investeringsutgiften var cirka 13 miljoner kronor och Växjö kommun har sedan tidigare beviljat och utbetalat 5 miljoner kronor till projektet (beslut i kommunfullmäktige 2021-12-14, § 248)

Planen var att resterande finansiering skulle utgöras av bidrag från Allmänna Arvsfonden (5 miljoner kronor), samt 2 miljoner kronor från andra bidragsgivare, sponsorer och ett mindre lån på cirka 1 miljon kronor från Växjö kommun.

De senaste offerterna man inhämtat visar nu på en total kostnad om cirka 19 miljoner kronor, och man har ännu inte kunnat lämna in någon ansökan till Allmänna Arvsfonden då finansiering av hela projektet ännu inte är säkrad.

23. Extra investeringsbidrag till Hovshaga AIF för utbyte av konstgräsmatta på Hagavallen

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar om ett extra investeringsbidrag till Hovshaga AIF om sammanlagt 3.000.000 kronor med anledning av panerat utbyte av konstgräsmatta på Hagavallen.

2. Bidraget är villkorat av att Hovshaga AIF genomför miljöförbättrande åtgärder för att motverka granulatspill i enlighet med de krav som ställs på kommunala konstgräsplaner.

3. Kostnaden belastar gemensam finansiering 2023.

Bakgrund

Ärendet har initierats av kommunstyrelsens ordförande. Hovshaga AIF (HAIF) redovisar en positiv trend och utveckling i sin verksamhet som omfattar fotboll, innebandy och tennis för både pojkar och flickor. Föreningen har en uttalad breddprofil med herr- och damlag i fotbollens division 3 och en bred ungdomsverksamhet.

En större satsning på anläggningen Hagavallen genomfördes 2022 då ny klubblokal med omklädningsrum uppfördes till en kostnad om totalt cirka 12 000 000 kronor. Marken som anläggningen ligger på arrenderas från Växjö Fastighetsförvaltning, VÖFAB AB.

Satsningen omfattade utöver klubblokal även anläggning av två uteplaner för innebandy, enklare läktare samt stängsel för att öka trygghet och säkerhet på Hagavallen. Satsningen finansierades genom lån om 9 000 000 kronor från Växjö kommun, investeringsbidrag 2 125 000 från Växjö kommun, samt egen insats och bidrag från SISU med sammanlagt 850 000 kronor.

Satsningen på ny klubblokal innebär en ökad ekonomisk belastning på verksamheten som liksom många andra föreningar drabbas av stigande räntor och kostnader. Arbetet med att öka intäkterna från verksamhet och sponsorer för att finansiera klubblokalen går bra trots det allmänna ekonomiska läget. Men behovet av utbyte av konstgräsmattan 2024 sätter ytterligare press på föreningens ekonomi och man behöver stöd för att genomföra investeringen.

Den nuvarande konstgräsmattan på Hagavallen anlades 2014 och tyvärr beviljades en lång och baktung amorteringsplan på lån från Växjö kommun vilket gör att föreningen i samband med nödvändigt utbyte har en kvarvarande skuld på 1 400 000 kronor att hantera.

Kostnaden för att genomföra utbytet beräknas till 3 300 000 kronor inklusive miljöförbättrande åtgärder för att motverka granulatspill. För underhåll och förbättrad livslängd till cirka 12 år investerar föreningen därutöver med egna medel i en sladdborste/harv för cirka 50 000 kronor.

24. Extra investeringsbidrag till Gemla Folkpark

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar om ett extra investeringsbidrag till Gemla Folkpark om 750.000 kronor för investeringar, renovering och eftersatt underhåll inför 100-års jubileum 2026.

2. Bidraget utbetalas mot redovisade kostnader och kan användas till medfinansiering vid ansökan om kompletterande finansiering från bland annat Boverket.

3. Kostnaden ska belasta kommunstyrelsen 2023.

Bakgrund

Ärendet har initierats av kommunstyrelsens ordförande. Gemla Folkpark är en av Sveriges minsta och äldsta folkparker och grundades 1926. Man bedriver en aktiv verksamhet med dans, musik och teater och fungerar även som samlings- och festlokal i Gemla.

Byggnader och inventarier har ett eftersatt behov av upprustning och inför 100-årsjubileet planerar föreningen för investeringar och renovering av entré, servering, teaterscen, bänkar och bord, samt golv till dansbanan.

Föreningens ekonomi omsluter cirka 150 tusen kronor per år och man saknar ekonomiska förutsättningar till större investeringar och renovering/underhåll utan extra bidrag och stöd. Föreningen planerar att ansöka om medel till aktuella investeringar även från sponsorer, Boverket samt företag och boende i Gemla. Totalt planerar man för investeringar och renovering/underhåll för cirka 1 miljon kronor inför jubileumsåret 2026.

25. Extra driftbidrag till Växjö Vipers

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar om ett extra driftbidrag till det föreningsägda bolaget Växjö Vipers Arena AB om 1,8 miljoner kronor.

2. Kostnaden belastar kommunstyrelsen 2023.

Bakgrund

Ärendet har initierats av kommunstyrelsens ordförande. I december 2020 sålde föreningarna Växjö Vipers och Växjö IBK Utveckling sitt fastighetsbolag Växjö Innebandyarena AB till Nivika AB som därmed övertog ägandet av Fortnox Arena samt byggrätt och tillhörande mark. Föreningarnas försäljning genomfördes via ett gemensamt ägt holdingbolag, Växjö Innebandy Holding AB. I samband med försäljningen löstes bolagets låneskuld till Växjö kommun.

Föreningarna har dock ett fortsatt ansvar för drift och inre underhåll av Fortnox Arena som sedan 2021 hyrs av Växjö Vipers Innebandy Arena AB som bedriver samma verksamhet som tidigare låg i det sålda fastighetsbolaget, med den skillnaden att man hyr istället för äger sin arena. Växjö Vipers ansvarar som hyresgäst för drift, skötsel och inre underhåll.

Kommunstyrelsen beslutade i samband med ägarförändringen att driftbidrag om 2 miljoner kronor årligen, som Växjö kommun har garanterat ”åtminstone till och med 2025”, lämnas till Växjö Vipers Innebandy Arena AB sedan 2021.

Under pandemin och även under perioden kvartal 3 2022 till och med kvartal 4 2023 har Växjö kommun beviljat de föreningsägda fastighetsbolagen på Arenastaden amorteringsbefrielse för att likviditetsmässigt hantera vikande intäkter och ökade kostnader till följd av stigande räntor och inflation.

Då Växjö Vipers inte längre äger sin arena har man inte kunnat dra nytta av detta stöd. Dessutom har man ett hyresavtal med Nivika som indexeras med konsumentprisindex årligen vilket inte minst för 2023 har ökat hyran kraftigt (>500 000 kronor).

Värdet på driftbidrag från Växjö kommun, som för Växjö Vipers varit oförändrat sedan 2016 har minskat i takt med inflationen, samtidigt som kostnaderna har ökat. Det föreligger därför ett behov av att genomföra en översyn av dessa driftbidrag senast inför budgetår 2026. Driftbidragen för övriga föreningsägda fastighetsbolag på Arenastaden har varit oförändrade sedan 2013.

26. Valärenden från valberedningen

26B Anmälan Gruppledare Liberalerna

27. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen enligt förteckningen nedan.

Bakgrund

Nedanstående medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet med kommunfullmäktige. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering. Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det inkomna förslaget.

Medborgarförslag

2023-11-18 Medborgarförslag om en ny vacker kulturplats överlämnas till kommunstyrelsen

2023-11-17 Medborgarförslag om laddningsmöjligheter för elbilar utanför Växjö stad överlämnas till kommunstyrelsen

2023-11-14 Medborgarförslag om säker cykelväg till Hovshagaskolan överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden

2023-11-09 Medborgarförslag om övergångsställen vid Bäckaslövskolan, Växjö överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden

28. Redovisning av årsplan för kommunfullmäktiges arbete 2024

Sammanfattning

Årsplanen innehåller information om när fullmäktige ska besluta om sina ärenden. Den består dels av återkommande ärenden som behandlas av fullmäktige vid samma tid varje år, dels av ärenden som är specifika för det aktuella året.

Årsplanen sammanställs efter information från nämnder och styrelser samt kommunens revisorer. Årsplanen är preliminär och baserad på den kunskap som finns i nuläget.

29. Meddelanden till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar samtliga inkomna rapporter och beslut i protokollet.

30. Godkännande av framställda interpellationer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om interpellationer som har inkommit får ställas.

Följande interpellationer har inkommit sedan senaste sammanträdet:

2023-12-04 Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Tomas Thornell (S) från Sara Iranshahi (SD) om omsorgstagares behov och inflytande i omsorgens sociala tid

2023-10-25 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S) från Anton Olsson (M) om referenstagning och bakgrundskontroll vid nyanställning

31. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S) från Anton Olsson (M) om referenstagning och bakgrundskontroll vid nyanställning

Sammanfattning

Med anledning av referenstagning och bakgrundskontroll vid nyanställning undrar Anton Olsson (M) :

1. Vad har vi i Växjö kommun för riktlinjer kring referenstagning på de som vi anställer?

2. Genomförs någon form av bakgrundkontroll inför anställning av vissa typer av tjänster?

3. Kan kommunstyrelsens ordförande garantera att inga IS-återvändare arbetar i kommunens verksamhet?

Allmänhetens frågestund

Mötets avslutning

Mötesstart: 12 december klockan 14:00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus

Mötets kallelse

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. I Växjö fullmäktige sitter 61 folkvalda politiker. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med sommaruppehåll. Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten. Allmänhet har under punkten Allmänhetens frågestund möjlighet att ställa en fråga inom fullmäktiges kompetensområden.

Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, samt om nämndefrågor. I fullmäktige behandlas också alla interpellationer, motioner och medborgarförslag. Läs mer.

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon syns nertill i spelaren när textningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.