Primära flikar

Växjös kommunfullmäktige 27 februari 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pia Philipsson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Pia Philipsson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Claes Bromander (C)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Claes Bromander (C)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Ulf Hedin (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Hugo Hermansson (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Hugo Hermansson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Håkan Frizén (V)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Håkan Frizén (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Björn Svensson (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Björn Svensson (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Björn Svensson (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Björn Svensson (M)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

mötet återupptas ca kl 16:00

Talare

KOMMUNFULLMÄKTIGE-mötet återupptas ca kl 16:00

Talare

KOMMUNFULLMÄKTIGE-mötet återupptas ca kl 15:50

Talare

KOMMUNFULLMÄKTIGE-mötet återupptas snart

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Per Jodenius (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Per Jodenius (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

namn

Talare

namn

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Anton Brahe

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Benjamin Stynsberg (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Benjamin Stynsberg (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Benjamin Stynsberg (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Benjamin Stynsberg (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Benjamin Stynsberg (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Hugo Hermansson (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Hugo Hermansson (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Per Jodenius (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Kristian Rappner (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Kommunfulmäktige-mötet återupptas ca kl 18:45

Talare

Kommunfulmäktige-mötet återupptas snart

Talare

KOMMUNFULLMÄKTIGE-mötet återupptas snart

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Mötets öppnande och upprop

1. Justering av protokoll

2. Godkännande av dagordning

3. Ledamöternas och ersättarnas frågestund

4. Rapporter från kommunens revisorer

5. Motion om att utreda möjliga lokaler och ytor för motorintresserad ungdom i Växjö kommun - Pernilla Wikelund (SD)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att det inte är aktuellt att Växjö kommun upplåter lokaler åt motorintresserade ungdomar så generellt som att-satsen i motionen föreslår. Intresset för A-traktorer och andra motorfordon som är tillåtna för yngre ungdomar har ökat, varför insatser för att vägleda och stimulera målgruppen kommer att hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen.

Bakgrund

Pernilla Wikelund (SD) föreslår i en motion den 4 december 2023 följande:

 • Att Växjö kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd och styrelse att utreda möjliga lokaler och annat av resurser som kan erbjudas motorintresserad ungdom i Växjö kommun.
 • Att Växjö kommunfullmäktige utreder vilka parter och regelverk som behöver kopplas samman med lokaler och motorungdomar för att säkerställa ordning och utveckling av ungdomarnas motorintresse.

6. Motion om att utreda förutsättningarna för att minska spridningen av tungmetaller och läkemedelsrester - Björn Svensson (M)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt följande: Slam från Sundet används i första hand som gödsel och jordförbättringsmaterial och viktiga näringsämnen och mull återförs till jordbruket. Genom att vara Revaqcertifierade och följa de krav som följer med det anser verksamheten att dagens hantering är den bästa i dagsläget.

Det pågår forskning inom området och istället för att starta egna utredningar så ska verksamheten bevaka de nationella riktlinjer och forskning som pågår gällande spridning av avloppsslam.

Bakgrund

Björn Svensson (M) har den 7 juni 2023 inkommit med en motion om att utreda förutsättningarna för att minska spridningen av tungmetaller och läkemedelsrester. I motionen föreslås:

 • att en opartisk utredning tillsätts som föreslår lämplig metod att behandla slammet och producera en gödselprodukt med inga eller mycket lågt innehåll av läkemedelsrester och tungmetaller
 • att utredningen tar fram kostnaden för installation och drift av föreslagen metod(er)
 • att möjligheten undersöks för att utredningen drivs tillsammans med Linnéuniversitetet

Paus

7. Motion angående fortsatt samarbete med insamlingsstiftelsen Växjö Charity och projektet Trygga - Suzanne Frank (M)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Växjö Charity, efter dialog med Växjö kommun, har meddelat att de inte önskar förlänga avtalet efter utgånget datum och att det därför inte är aktuellt att planera för ett nytt avtal. Arbete med trygghetsskapande insatser för ungdomar behöver prioriteras och Växjö kommun kommer att planera för insatser som kan ersätta Trygga när projektet avslutas.

Bakgrund

Suzanne Frank (M) har inkommit med en motion, den 1 juni 2023, om fortsatt samarbete med insamlingsstiftelsen Växjö Charity och projektet Trygga. I motionen föreslås följande:

 • att Växjö kommun på ett positivt sätt uppmärksammar Trygga och i lämpliga sammanhang lyfter fram det goda arbete som utförs bland ungdomar i kommunen
 • att Växjö kommun tar initiativ för att planera för ett fortsatt avtal med Växjö Charity och Trygga i syfte att fortsätta utveckla de trygghetsskapande insatserna för ungdomar i Växjö

Allmänhetens frågestund

8. Revidering av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning i Lädja

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva befintligt verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lädja enligt karta bifogad kallelsen.

Bakgrund

Vid sammanslagningen av Lammhults kommun och Växjö kommun under slutet av 1960-talet, ingick ett verksamhetsområde för kommunalt avlopp i ett glesbebyggt område. Området omfattade fem fastigheter i Lädja. Två av dessa fastigheter betalade aldrig någon VAanläggningsavgift och har idag godkända enskilda avloppsanläggningar. Fastigheterna Lädja 6:13, 6:15 och 9:7 har en gemensam avloppsanläggning med trekammarbrunn och infiltration som inte uppfyllde dagens krav på rening vid tillsyn utförd 2018-11-21.

Enligt Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) har VA-huvudmannen skyldighet att ordna vatten- och avloppförsörjning om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön i en större sammanhängande bebyggelse, det vill säga cirka 20-30 fastigheter. Eftersom det aktuella VA-verksamhetsområdet i Lädja enbart innefattar fem fastigheter så uppfylls inte alla krav för VA-verksamhetsområde enligt dagens lagstiftning.

Enligt LAV har VA-huvudmannen också rätt att inskränka ett verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det gäller till exempel om bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp kan ordnas genom enskilda anläggningar. VA-huvudmannen har överlåtit åt Miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun göra en bedömning om det finns förutsättningar för en sådan lösning. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömde (Dnr. 2019.0268) att vatten- och avloppsförsörjning för samtliga fastigheter lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar.

VA-avdelningen har hållit dialog med berörda fastighetsägare och föreslagit att ersätta den uttjänta gemensamma avloppsanläggningen med en ny enskild avloppsanläggning samt att lämna över den till berörda fastighetsägare den dagen då verksamhetsområdet upphävs. Detta förslag mottogs positivt av fastighetsägarna. Verksamhetsområdet kan upphävas under förutsättningar att det finns en ny godkänd avloppsanläggning på plats samt att avloppslösningen är inrättad som gemensamhetsanläggning så att de tre berörda fastigheter har rätt att rena sitt avlopp i anläggningen.

VA-avdelningen har erhållit tillstånd från Miljö- och byggavdelningen att uppföra ny enskild anläggning i Lädja och slutfört utbyggnadsarbetet under 2022. Under 2023 inrättades en gemensamhetsanläggning för den nya avloppsanläggningen som ger rätt för fastigheterna Lädja 6:13, Lädja 6:15 och Lädja 9:7 att gemensamt använda den nya avloppsanläggningen. Med anledning av det finns alla förutsättningar att verksamhetsområdet skall kunna upphävas och den enskilda avloppsanläggningen överlåtas till fastighetsägarna.

9. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till revidering av sin arbetsordning.

Arbetsordningen ska gälla tills vidare.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges arbetsordning beskriver hur arbetet i fullmäktige ska bedrivas. Arbetsordningen utgår från Kommunallagen och gäller som ett komplement till denna. Det är lämpligt att fullmäktige aktualiserar sin arbetsordning minst en gång per mandatperiod.

Förvaltningen har därför fått i uppdrag av kommunfullmäktiges presidium att ta fram förslag till en reviderad arbetsordning. Förslaget från förvaltningen har därefter beretts av presidiet och kommunfullmäktiges gruppledare.

10. Fastställande av taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) enligt miljö-och byggnämndens förslag daterat 2023-11-03.

2. Enligt förslaget införs ett tillägg (§ 4) med följande lydelse: ”Miljö- och byggnämnden årligen får indexuppräkna avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timtaxa) i enlighet med prisindex inom kommunal verksamhet (PKV) som finns publiceras på Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) hemsida i oktober månad året före avgiftsåret.”

3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2024.

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden ansvarar för prövning och tillsyn av verksamheter som omfattas av alkohollagen. Kommunen får enligt 8 kap 10 § i alkohollagen (2010:1622) ta ut avgift för tillståndsprövning och för tillsyn av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Alkohollagen är en skyddslagstiftning framtagen för att värna om människors hälsa och för att förhindra olägenheter i samband med alkoholservering.

Växjö kommun har prövning och tillsyn enligt alkohollagen och det är viktigt att denna bedrivs så effektivt och aktivt som möjligt eftersom den är en viktig del i vårt samhälle. I hanteringen av serveringstillstånd ingår tillståndsprövning, tillsyn och hantering av inkomna anmälningar om olika typer av serveringsverksamhet enligt alkohollagen och hantering av anmälningar om försäljning av alkoholdrycker.

Tillägg till nuvarande taxa (fastställd av kommunfullmäktige 2021-02-16, 21 §) att miljö- och byggnämnden får besluta om att höja timavgift och fasta avgifter i enlighet med prisindex inom kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris och publiceras på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret.

11. Upphävande av riktlinjer för köksstrukturen i Växjö Kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet ”Riktlinjer för köksstrukturen i Växjö kommun” från 2016-01-26.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges beslut 2014 om en gemensam måltidsorganisation gavs uppdrag att ta fram ett underlag för en framtida inriktning och struktur för kommunens kök. Kommunfullmäktige har i § 13/2016 fattat beslut om sådana riktlinjer. Underlag för beslutet är rapporten Struktur för måltidsorganisationens kök.

En del i beslutet var värden för antal portioner i olika typer av kök. Kök under 60 lunchportioner bör vara serveringskök, kök med 60 – 120 lunchportioner mottagningskök och kök med över 120 lunchportioner tillagningskök. Några större tillagningskök ska ha en överkapacitet för oväntade händelser. Större undantag kan godkännas av kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

Andra delar i riktlinjerna handlar om omställning av kök och om ansvarstagande för personal under omställningen. Åtta år senare framstår inte dessa som aktuella. En annan del handlar om klimatpåverkan, det är områden som idag behandlas politiskt i andra dokument.

12. Fastställande av sammanträdesdag för budgetfullmäktige 2024

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att budgetsammanträdet 2024 ska genomföras den 19 november med start kl. 09.00

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tagit beslut om sammanträdesdagar 2024 men inte beslutat vilken dag budgeten för Växjö kommun 2025 ska behandlas.

13. Antagande av strategisk områdesplan för Braås

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta strategisk områdesplan Braås

Bakgrund

I integrationsplanen för Växjö kommun anges att det ska tillsättas tvärsektoriella områdesteam i kommunens prioriterade områden. Dessa ska ta fram lokala integrationsplaner för respektive område. Sedan 2018 har arbetet med att etablera områdesteam i Araby, Braås, Lammhult och Teleborg pågått i Växjö kommun.

2022 antog Växjö kommunfullmäktige strategisk stadsdelsplan Araby, i november 2023 antogs en strategisk områdesplan för Lammhult. Samtidigt har arbetet pågått med att utarbeta en strategisk områdesplan för Braås.

14. Ändring av miljö- och byggnämndens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunfullmäktige beslutar om ett tillägg i 3 § i Växjö kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt följande:  
  1. Upp till fem hönor (utan tupp) kan räknas som sällskapsdjur och får hållas inom detaljplanerat område utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden, om detta sker på ett sådant sätt att olägenhet för omkringboende inte uppstår.
 2. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra redaktionella ändringar i föreskrifterna med anledning av ny nämndsorganisation

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden har i § 243/2023 beslutat följande: Miljö- och byggnämnden tackar för förslaget och beslutar att ändra 3§ i Växjö kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön gällande tillståndsplikten för att hålla fjäderfä i detaljplanerat område. Nämnden beslutar att tillståndsplikten inte ska omfatta den som avser hålla upp till fem höns (ej tupp) och att följande tillägg ska göras till den aktuella paragrafen: Upp till fem hönor (utan tupp) kan räknas som sällskapsdjur och får hållas inom detaljplanerat område utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden, om detta sker på ett sådant sätt att olägenhet för omkringboende inte uppstår. Nämnden beslutar vidare att miljö- och byggavdelningens livsmedel- och hälsoskyddsenhet ska ta fram lämplig information till kommunens hemsida för att förebygga att olägenhet uppstår i samband med hönshållning.

Bakgrunden var ett medborgarförslag om tillstånd för höns i detaljplanerat område.

15. Avtalssamverkan för Växjö kommun 2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner bifogad sammanställning över Växjö kommuns avtalssamverkan.

Bakgrund

Enligt 9 kap. 38 § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen rapportera kommunens avtalssamverkan till fullmäktige.

Avtalssamverkan är när en kommun överlåter utförande av sina uppgifter helt eller delvis till en annan kommun eller region, eller tar på sig uppgifter i en annan kommuns ställe.

16. Uppdrag om att ändra i Växjö kommuns resepolicy

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny reviderad resepolicy för Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst. Policyn ersätter tidigare resepolicy beslutad av kommunfullmäktige 2021-04-20.

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen antar reviderat förslag till Riktlinjer för resor för anställda i Växjö kommuns förvaltningar, bolag och Värends räddningstjänst samt förtroendevalda under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslag till ny policy.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har i § 158/2023 beslutat att bifalla motion om att ändra Växjö kommuns resepolicy med tillägget att revideringen ska beslutas i kommunfullmäktige senast den 27 februari 2024.

17. Prövning av köp av fastigheten Trädan 23:24 på exekutiv auktion

18. Valärenden från valberedningen

19. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen enligt förteckningen nedan.

Bakgrund

Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet med kommunfullmäktige.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering.

Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det inkomna förslaget.

20. Meddelanden till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige:

2024-01-23 VKAB 2024-01-16 § 8 Beslut om utdelning och koncernbidrag till Växjö kommun
2023-12-14 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden om medborgarförslag om discgolfbana i Braås
2023-12-14 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden om medborgarförslag om soptunna vid Tävelsås badplats
2023-12-14 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden om medborgarförslag om kommunala villatomter i Furuby
2023-12-14 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden om medborgarförslag om övergångsställe mellan skola och buss borde vara en självklarhet
2023-12-14 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden om medborgarförslag om att uppkalla gata eller idrottsplats efter Rune Wijk
2023-12-15 Beslut över detaljplan Gemla 1:66 mfl ( PLAN.2016.1468) - Meddelande om antagande
2023-10-17 Delårsbedömning Värends Räddningstjänst 2023

21. Framställda interpellationer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om interpellationer som har inkommit får ställas.

22. Interpellation till omsorgsnämndens ordförande från Sara Iranshahi (SD) om omsorgstagares behov och inflytande i omsorgens sociala tid

Interpellationsfrågor

Hur hanterar Växjö kommun omsorgstagarnas möjlighet att få och själva bestämma om innehållet i tiden med personalen?

1. Hur många av totala antalet omsorgstagare har hemtjänst i Växjö kommun idag?
2. Hur många av dessa omsorgstagare är beviljade social tid? Svar önskas med i vilken omfattning dvs hur många timmar per vecka nuvarande omsorgstagare är beviljade.
3. Presentera historisk bild av hur många omsorgstagare som årligen ansökt om social tid och i hur många av dessa ansökningar som har avslagits respektive beviljats? (jämför gärna några år före med tid efter pandemin)
4. Utifrån faktorer som levnadshistoria, intresse, förmåga, behov och önskemål om plats/miljö för social tid. I vilken omfattning kan omsorgstagaren råda över tid som beviljas för socialt umgänge och typ av aktiviteter som ska utföras?
5. Jämfört med omsorgstagare utan socialtid. Hur mycket mer anser ni att omsorgstagare med beviljad social tid stimuleras i sin vardag dvs kan uttrycka och få utrymme för stimulans, önskemål och personliga behov?
6. Ser man i mätningar av ensamhet skillnad på den med och utan beviljad social tid?
7. Vad gör Växjö kommuns omsorgsförvaltning för att aktivt minska understimulans och ofrivillig ensamhet?

Paus

23. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Christer Svensson och Pernilla Wikelund (SD) om Växjö Charity och Trygga

Interpellationsfrågor

 1. Med tanke på hur framgångsrikt projektet har varit. Var gick taket dvs vad är prislappen för att Växjö kommun skulle välja att fortsätta projektet i nya avtal?
   
 2. Vilka trygghetsfrågor syftade du på när du sa att kommunen frånsagt sig ansvar och rådighet i din kommentar inför uppstarten 2021?
   
 3. Vilka brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser inom egna organisationen planeras för egen regi kommande år och motsvarar då något av det Tryggafunktionen?
   
 4. Är tanken att privata näringslivet endast helt utan kommunens medfinansiering kan driva initiativ där trygghets- och brottsförebyggande arbete behövs?
   
 5. Om svaret på fråga 4 är nej – vilka kravställningar gäller för privata aktörer som vill och kan tänka sig bli del av det trygghets- och brottsförebyggande arbetet?

24. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Gunnar Nordmark (L) om framtiden för Växjö gamla stationshus

Interpellationsfrågor

1 Delar du uppfattningen att nya och attraktiva verksamheter i Växjö gamla stationshus kan bidra till en positiv utveckling för Växjö centrum?

2 Utöver vad som framkommit i media, känner du till något om hur Jernhusen ser på det gamla stationshusets framtid och i så fall vad?

3 Avser du i egenskap av kommunstyrelsens ordförande att vidta några åtgärder för att påverka Jernhusen att bygga om och utveckla verksamheter i Växjö gamla stationshus och vilka åtgärder skulle det i så fall vara?

25. Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Thomas Thornell (S) från Christina Rosén (L) om larmfunktioner på Växjö kommuns äldreboenden

Mötets avslutning

Mötesstart: 27 februari klockan 14:00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus

Mötets kallelse 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. I Växjö fullmäktige sitter 61 folkvalda politiker. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med sommaruppehåll. Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten. Allmänhet har under punkten Allmänhetens frågestund möjlighet att ställa en fråga inom fullmäktiges kompetensområden.

Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, samt om nämndefrågor. I fullmäktige behandlas också alla interpellationer, motioner och medborgarförslag. Läs mer.

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon syns nertill i spelaren när textningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.